13
Sep
10

အျခားတစ္ဖက္က ဝင္ထြက္ၾကည့္ၾကရန္

အစိမ္းသည္ အေရာင္ျဖစ္ပါက ျမက္မ်ားသည္ ႏြားမ်ားကိုအဆိပ္သင့္ေစလိမ့္မည္
အစိမ္းသည္ အေရာင္ျဖစ္သည္
ထို႔ေၾကာင့္ ျမက္မ်ားသည္ ႏြားမ်ားကိုအဆိပ္သင့္ေစသည္
ယခုအခ်ိန္အထိ ေနသည္မနက္ခင္းတိုင္း အေ႔႐ွအရပ္မွထြက္ေလ့႐ွိသည္
ထို႔ေၾကာင့္ မနက္ျဖန္လည္း ေနသည္အေ႔႐ွအရပ္မွ ထြက္ပါလိမ့္မည္
ဒီပုတ္ထဲကပဲအားလံုးသည္ အမဲေရာင္ျဖစ္သည္
ဒီပဲမ်ားသည္ မဲၾကသည္
ထို႔ေၾကာင့္ ဒီပဲမ်ားသည္ ဒီပုတ္ထဲကျဖစ္မည္
ေဖ်ာ္ရည္တစ္ခုကို ၾကြက္ၾကြက္ဆူေသာေရျဖင့္ေဖ်ာ္စပ္ပါက ပူပါလိမ့္မည္
ဤေဖ်ာ္ရည္ကို ၾကြက္ၾကြက္ဆူေသာေရျဖင့္ မေဖ်ာ္စပ္ခဲ့ပါ
ထို႔ေၾကာင့္ ဤေဖ်ာ္ရည္သည္ မပူႏိုင္ပါ
အလြန္အမင္းေပ်ာ္႐ႊင္ေသာအခါ မ်က္ရည္က်တတ္သည္
အလြန္အမင္းဝမ္းနည္းေသာအခါ မ်က္ရည္က်တတ္သည္
ထို႔ေၾကာင့္ အလြန္အမင္းေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းႏွင့္ အလြန္အမင္းဝမ္းနည္းျခင္းသည္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္
လူသားအခ်င္းခ်င္း ဓါးျဖင့္ထိုးခြဲလွီးျဖတ္ျခင္းသည္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္သည္
ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ားသည္ လူသားမ်ားကို ဓါးျဖင့္ထိုးခြဲလွီးျဖတ္ေလ့႐ွိၾကသည္
ထို႔ေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္သည္
ခ်စ္စဖြယ္မိုးဦးရာသီမနက္ခင္း၌ ကၽြႏု္ပ္၏ျပဴတင္းေပါက္မွတဆင့္ စံပါယ္ပန္း႐ံုတစ္႐ံုလံုး စြင့္စြင့္ကားကားပြင့္ေနသည္ကို ျမင္ရေလသည္။ မဟုတ္ဘူး မဟုတ္ဘူး။ ကၽြႏု္ပ္အဲသလိုမျမင္ေတြ႔ပါဘူး။ ဒါေပတဲ့ ကၽြႏု္ပ္ျမင္တာကို ေဖာ္ျပဖို႔က ဒီတစ္နည္းပဲ ႐ွိေရာ့မယ္။ ဒါကလည္း အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခု၊ ဝါက်တစ္ေၾကာင္း၊ အခ်က္အလက္တစ္ခု။ အမွန္ကေတာ့ ကၽြႏု္ပ္သိမႈမွာ လက္ခံလိုက္တာက အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုလည္းမဟုတ္၊ ဝါက်တစ္ေၾကာင္းလည္းမဟုတ္၊ အခ်က္အလက္တစ္ခုလည္းမဟုတ္တဲ့ ပံုရိပ္သ႑ာန္တစ္ခုမွ်သာပဲ။ အဲဒါကိုပဲ အခ်က္အလက္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးဆန္ဆန္ ဉာဏစြမ္းအားတစ္စိတ္တစ္ေဒသနဲ႔ နားလည္မႈရဖို႔ ျပဳလုပ္တာပါ။ ဒီတည္ေဆာက္မႈဆိုတာကလည္း ေျခေျချမစ္ျမစ္႐ွိတာေတာ့မဟုတ္ေပတဲ့ ကၽြႏု္ပ္ျမင္ေတြ႔မႈကေတာ့ ခိုင္မာေျချမစ္မႈ ႐ွိပါရဲ႕။ ကၽြႏု္ပ္ျမင္ေတြ႔ခဲ့သမွ်ေသာဝါက်ထဲမွာ ထုတ္ဖယ္ျခင္းအမႈကို ျပဳလုပ္ၾကည့္ျခင္းမွ်သာပါ။ တကယ္ကေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သညာရဲ႕ သိမႈအလႊာလႊာအကြက္ကြက္အေပါင္းစုႀကီးဆိုတာက ျပ႒ာန္းခ်က္ေပၚအေျခခံၿပီး သက္ေသျပလိုက္ မြမ္းမံလိုက္လုပ္ေနရတဲ့ ယူဆခ်က္သက္သက္ေတြကို ယက္ေဖာက္ထားတဲ့အမယ္ဘုတ္ရဲ႕
ထိုးလက္စသိုးေမႊးဆြယ္တာႀကီးပဲ။ သိမႈသညာထဲမွာ ဗလာဟင္းလင္းအၾကည့္ရဲ႕ေနာက္ကိုေက်ာ္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ေသးေကြးတဲ့ ၾကိဳတင္မႈကိုမွ ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
၂ဝ၁ဝ စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္


5 Responses to “အျခားတစ္ဖက္က ဝင္ထြက္ၾကည့္ၾကရန္”


 1. September 13, 2010 at 8:43 AM

  ကြ်န္ုပ္၏ မဲေနေသာ ဟာၾကီးသည္လဲ ဒီပုတ္ထဲကျဖစ္ရမည္…

 2. September 13, 2010 at 9:39 PM

  တကယ္ကေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သညာရဲ႕ သိမႈအလႊာလႊာအကြက္ကြက္အေပါင္းစုႀကီးဆိုတာက ျပ႒ာန္းခ်က္ေပၚအေျခခံၿပီး သက္ေသျပလိုက္ မြမ္းမံလိုက္…
  ဟုတ္တယ္ဗ်ာ။
  သက္ေသၿပလိုက္…
  မြမ္းမံလိုက္…
  အမယ္ဘုတ္ရဲ႕ ထိုးလက္စဆြယ္တာၾကီး။

 3. September 14, 2010 at 11:24 AM

  ဒီကဗ်ာမွာ အပိုင္း၂ပိုင္းကြဲျပားေနသလို ခံစားမိ (ကဗ်ာပထမစာေၾကာင္းမွ “ထို႔ေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္သည္”ထိ)အပိုင္း ၁(ခ်စ္စဖြယ္မိုးဦးရာသီမနက္ခင္းမွ ကဗ်ာအဆံုးထိ)ထိ အပိုင္း ၂အျဖစ္ ျမင္ အပိုင္း၂ကို ပိုမို အားရ ႏွစ္ၿခိဳက္ ဆင့္ပြား ေတြးေခၚႏိုင္ခြင့္ရအေရးအသားေတြအျဖစ္ ထင္မိပါေၾကာင္း

  • September 14, 2010 at 12:12 PM

   yes bro, the first part is to show inadequacy of (logical) reasoning and the second part is to open up questions about the relationship/connection between fact and hypothesis or about the signs (signifier and signified). and the whole poem was heavily collaged.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


categories

archives


%d bloggers like this: