17
Dec
10

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြ

Flarf ႏွင့္ Conceptual ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းေရး စီမံကိန္းအတြင္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လန္းေပၚေပါက္လာမႈႏွင့္အတူ
ကဗ်ာဆရာမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဥပေဒဆိုင္ရာ အၾကံေပးမ်ားလိုအပ္လာေၾကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အႏုပညာဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကဗ်ာထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္စပ္ကုမၸဏီတို႔ကလည္း ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ဆက္စပ္၍ ကဗ်ာလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ
ကဗ်ာဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ႏွင့္ ကဗ်ာအလုပ္႐ံုမ်ားလည္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး Special Complexotic Poetry Zone တည္ေထာင္လိုက္ရင္ ႏိုင္ငံတကာက ကဗ်ာလုပ္ငန္းေတြေရာက္လာမယ္။ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ၿပီးရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔အတူ နည္းပညာေတြလည္း ေရာက္လာမယ္။ ကြၽမ္းက်င္ကဗ်ာလုပ္သားေတြလည္း လိုအပ္လာမယ္။ ကြၽမ္းက်င္အဆင့္ျဖစ္ေအာင္ Training ေပးၾကမယ္။ ေနာက္ဆံုး အေထြေထြလုပ္စားေတြအတြက္ပါ အလုပ္အကိုင္ေတြ ရလာႏိုင္တယ္။ ေၾကညာစာတမ္းပါ ရည္မွန္းခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္၊ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊ သေဘာထားဆိုင္ရာ ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္အညီ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာအႏုပညာအျဖစ္ ထာ၀စဥ္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး၊ ကဗ်ာသူ/ကဗ်ာသားအားလုံး၏ ဘ၀လုံျခံဳေရး၊ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ အႏုပညာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စုံေရး၊ ကဗ်ာအခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကဗ်ာစီက်င့္စဥ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အေဟာင္းေတြကိုပဲ လွည့္သံုးေနရင္ေတာ့ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာတဲ့ တံခါးဖြင့္အႏုပညာမူ၀ါဒနဲ႔ ကဗ်ာဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္မွာ အရမ္းျပတ္က်န္ခဲ့တာမ်ဳိးျဖစ္ေနမယ္။ ေျပာရရင္ေခတ္ေဟာင္းကဗ်ာေဗဒက အံမ၀င္ေတာ့တဲ့အတြက္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ရမယ္။
ကမၻာေပၚမွာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္စနစ္ရဲ႕ အေျခအေန အရွိန္အဟုန္နဲ႔အညီ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ဆက္သြယ္ပ်ံသန္းႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း မ်ားလာျပီျဖစ္သည္။ သူတို႔ကဗ်ာေဗဒက ကိုယ့္မွာရွိေနတဲ့ ကဗ်ာေဗဒထက္ကို ျမင့္ေနေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဦးတည္းက ခ်ည္းလုပ္လို႔မရပါဘူး။ အခ်င္းခ်င္း enforcement အပိုင္းမွာ အားနည္းေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္။ ဣေႁႏၵရရ၊ သိကၡာရွိရွိ၊ ကဗ်ာအလုပ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ကုိယ့္ကဗ်ာေဗဒက အားကုိးေလာက္တဲ့ကဗ်ာေဗဒျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခပ္ျပင္းျပင္း ေလးကိုင္ထားတာ၊ ထိလိုက္လွ်င္ တံုးကနဲပဲ။ ကၽြန္ေတာ့ ဟာေတြကေတာ့ လန္းတယ္၊ အရွင္းပဲ။ ဒီကဗ်ာပစၥည္းေတြက ဓာတုဓာတ္ၾကြင္းေတြ၊ က်မ္းမာေရးဆိုင္ရာစစ္ေဆးခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ထားသင့္သလား။ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ေစ်းကြက္မ်ဳိးေတြကို ကဗ်ာပစၥည္း တင္ပို႔မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး sensitive ျဖစ္တယ္။ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။


သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
၂ဝ၁ဝ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ရက္


4 Responses to “ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြ”


 1. December 17, 2010 at 1:14 PM

  ကြ်န္ေတာ့ဟာေတြကေတာ့လန္းတယ္၊အရွင္းပဲ….
  ကြ်န္မ ဟာ လန္းေနတာေလး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေလး မရွိဘူးလား..ရွိရင္ၾကည့္ခ်င္တယ္..

 2. 3 khin aung aye
  December 17, 2010 at 6:09 PM

  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳနဲ႕ မပါတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြ

  ေရေသ အသက္ကယ္ ေလမွဳတ္သြင္းေဘာေပၚ အသက္တစ္ေခ်ာင္းသို႕မဟုတ္ ႏွစ္ေခ်ာင္း ကဗ်ာဆရာ
  သို႕မဟုတ္ ကဗ်ာဖတ္ဝါသနာပါသူ တစ္ေယာက္မွ မပါ ႏွစ္သက္မွဳျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ရွိသည္ အထူး
  လွိဳင္းမ်ား အုန္းလက္ ခရု နိမိတ္ပံု ေခြးေခ်းပံု မင္းေခြးေခ်း သူ႕ယူဆပံုမွာ ဟ ရံုေလး ဟျပီး ကၽြန္ေတာ္
  ဖတ္ရတဲ့ စာအုပ္နဲ႕ဆို ကဗ်ာစာအုပ္ (၉) အုပ္ ထုတ္ေဝျပီးပါျပီ ပေရရီျမက္ခင္းအထိသြားျပီး ရြတ္ဆိုေန
  ဖို႕ မဆိုလုိပါ ဒါကို ဒီလို ခလုတ္တိုက္မိ ဒီလို တေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္ကာ ဒါဏ္ရာကို ဝိုင္းမဖ်င္ၾကပါဘူး ေနေစာင္း
  သြားတဲ့အခါ ညေနဟု ရုတ္ျခည္း good morning ဟု ေဆးရံုေပၚမွာ ဆရာဝန္ခြင့္ျပဳလ်င္ ဒီေခါင္းစဥ္ပဲ စား
  လိုပါသည္ ဗီတာမင္ အေျမာက္အမ်ား ပါဝင္မွဳ ရွိ/မရွိ အက္ရွ္ဘရီပံုစံႏွင့္ ေရးေရး ၃ လကၼ ၄ လကၼ ကတ္
  ျပားေတြေပၚမွာ ထံုးက လြတ္လပ္ေစတယ္ Flarf ႏွင့္ Conceptual ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း က်ေနာ္တို႕အခန္း
  ဟာ တကယ့္ကို ပ်င္းရိစရာပါပဲ လို႕ ပီတာက ပြင့္လန္းေပၚေပါက္လာမႈႏွင့္အတူ နားရြက္ေနာက္နားမွာ
  တို႕လို႕တြဲေလာင္း ပုဏၰရိပ္ပင္မ်ားက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အႏုပညာဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္းႏွင့္ပတ္သက္၍
  ညစ္တီး ညစ္ပတ္ အေလာင္း အကၤ်ီလည္ခြန္ အဂၤါမမွန္ ေအာက္ဝါ/အိမ္ ရွင္ထြက္သြားေတာ့ ေျခကို ဒရြတ္
  ဆြဲလို႕ ဆက္စပ္၍ ကဗ်ာလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ အက္ေဆး ဒြန္ေဒရဲ႕ သေဘာတရားနဲ႕အလုပ္
  လွ်ာတစ္လစ္ထြက္သည္အထိ မရပ္တမ္း အခ်င္းခ်င္း enforcement အပိုင္းမွာ အားနည္းေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္။ ဣေႁႏၵရရ၊ ၁) မထူးေတာ့ဘူး ငါ့ကိုပါ လာသတ္ပါေတာ့ ၂) စာေပသမား ပန္းတေနာ္ဦးသန္႕(ေနာင္
  ကုလ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္) ကလည္း ၃) ေႏွးေကြးျခင္း၊ မိုက္မဲျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဆိုးလာသည္ ၄) ပါမင္ဂနိတ္
  ပိုးသတ္ေဆးရည္တို႕ကို အာခံသည့္ ဂႏိုရီးယားေရာဂါ ၅) အသံုးမဝင္ေသာ သစ္ပင္မ်ားျဖစ္လ်င္ ကၽြန္းစု
  ေပၚတြင္ စုပံုတင္ထား၍ ၆) ဆိုရွယ္လစ္တို႕ ကြန္ျမဴနစ္တို႕ထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအဖြဲ႕ကို လိုလား
  ေထာက္ခံသည္ ၇) အာရိယန္လူသား၏ ပထမဆံုးေျပာစကား ဂ) ကဗ်ာပစၥည္း တင္ပို႔မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး sensitive ျဖစ္တယ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္ ၉) ငါးေျပမ ။ ။

  ခင္ေအာင္ေအး
  ၁၆၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၀ ဘန္ေကာက္ခ်ိန္ ၂၁း၃၇ နာရီ

  (ေကာ္ပီေပ့စ္ျဖင့္ word ထဲပို႕ျပီးဖတ္မွ အဆင္ေျပမယ္ထင္တယ္)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


categories

archives


%d bloggers like this: