08
Feb
13

အေရး မဟုတ္တဲ့ အရာ

၂၁ ရာစုထဲ အားရွိခ်င္တယ္ဆုိရင္ ပိုက္ဆံေဆာင္ထားပါ။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ သူမ်ား အားေကာင္းခ်က္ေတြေပၚကေနပဲ အဆင္ေျပေနသူ႔ အတြက္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားသာယာေရး အေတြးအေခၚမ်ား ခ်ထားမေပးေတာ့ပါ။ တရားဝင္ေတာ့ မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးေဆာင္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ယေန႔ေခတ္ ယေန႔ကမၻာ။ အသြင္ေျပာင္းကာလတစ္ခု အေတာအတြင္းမွာေတာ့ ဒီအခ်က္ကို လက္ေရွာင္ထားသင့္ေသးတယ္လုိ႔ ေထာင္ျမင္ ရာစြန္႔ ယူဆတဲ့ သေဘာပါ။ ေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ အဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီေစရန္ အိမ္ကို စပြန္ဆာျဖင့္ ျပန္ျပင္ ေဆာက္ခဲ့သည္။ စကားမစပ္ ဒီလိုကြၽမ္းက်င္မႈဟာ အခ်ိန္တုိင္းပဲ သိပ္အဆင္ေျပတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းလို႔ မွတ္ယူထားခဲ့ဖူးလား။ ယခင္ရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ေဖာက္သည္မ်ားကို ေပးရသည့္ အမ်ားႀကီးေသာ ေထာက္ခံမႈေတြ။ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ ဝါးလံုးကြဲျပား ျခားနားတဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ စိတ္အားထက္သန္စြာ တီးေခါက္ ေထာက္ပံ့ စုေပါင္းရင္း ဖြဲ႕စည္းပံုေဘာင္ကို ေက်ာ္မွန္းသိသိနဲ႔  ျငင္းလို႔မရတဲ့ အင္အားျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိရင္ ဥပေဒျပဳေရးမွာ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ သေဘာေတြကို ဒီလုိမွ မလုပ္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွ တရားဝင္အေနနဲ႔လည္း လုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္လို႔ လို႔ ဆင္ေျခေပးၾကပါတယ္။  ဘာကိုပဲ ဆံုးျဖတ္ဆံုးျဖတ္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါ ေထာက္ခံအင္အား အမ်ားစုကို ရႏိုင္ပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရး ႐ႈေထာင့္ဆိုေတာ့ သံခေမာက္ မေဆာင္းထားရင္ ခဲနဲ႔ အေပါက္ခံရမွာေပါ့။ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ တရားစီရင္ေရးမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ကို ဥပေဒနဲ႔ အညီ တီးပါတီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတာလိုမ်ိဳး အတူတူပါပဲ။ ဥေရာပ နဲ႔ အေမရိကားမွာ ရွိေနတဲ့ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ေတြလည္း ဦးထုပ္ေဆာင္းတဲ့သူေတြပါပဲ။ ကမၻာကေတာ့ အင္အားပါ၀ါအတြက္ပဲ ပုံမွန္ လည္ပတ္ေနတာပါ။ ဘယ္ေလာက္ ျမန္ျမန္နဲ႔ မ်ားမ်ား ေသနတ္ပစ္ၿပီး ကာကြယ္ေပးထားႏိုင္မလဲ ဆိုတာ ျပည္ေထာင္စု အသီးသီးရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ကိစၥေတြေပါ့။ အားလံုး အာ႐ံုစိုက္ဖုိ႔ အခ်ိန္က်လာၿပီ ဆိုတာ သိသိသာသာပါပဲ။ ဘ၀ကို လူ႔အဖဲြ႕အစည္းလက္ေအာက္ ေခါင္းထိုးခံျပီး အဆံုးသတ္ခဲ့သူ တခ်ိဳ႕က ေသရြာကျပန္လာၿပီး လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမွာ ရာထူးၾကီးၾကီးယူ၊ အစည္းအေ၀းေတြ တက္၊ အရက္ေကာင္းေတြ ေသာက္ရင္း ကိုယ့္အခ်ိန္ကုိယ္ အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးခ်တတ္သကဲ့သို႔ သူတစ္ပါး၏အခ်ိန္ကိုလည္း တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ရပိုင္ခြင့္တစ္ခုလို ေတာင္းဆိုတတ္လာပါတယ္။ လူႀကီးလူေကာင္းတို႔ကား ခြင့္ျပဳႏုိင္ေလာက္တဲ့ အတုိင္းအတာအထိ အာဏာ ပိုရွိေနတာဟာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အေျခအေန မဟုတ္ေသာ္လည္း ဖိအားေပးျခင္းဆိုတာကုိလည္း ေကာင္းတဲ့လကၡဏာလို႔ မယူဆပါဘူး။ မိုးလင္း ကေန မိုးခ်ဳပ္ ဒီေပတံေတြနဲ႔ တုိင္း တုိင္းၿပီး ေတာ့ နဖူးကေခြၽး ေျခမေပၚ က်မယ့္အခ်ိန္ကိုေစာင့္စားရင္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စိတ္မေက်နပ္ခဲ့ရင္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ ဥပေဒျပဳ အဆုိတစ္ခုခုကို အခ်ိန္ယူ ျငင္းဆိုဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ယူ တင္ျပဖို႔ လက္ခံတာမ်ိဳးက ဘာမွ်မရွိတာနဲ႔ စာရင္၊ ဘာေလးပဲမရွိမရွိ မဆုိးလွေသးဘူး ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈမ်ဳိးက ရာသက္ပန္ အေတြ႔အႀကံဳဆုိးေတြဆီက ခဏျဖစ္ျဖစ္ ေမ့ေပ်ာက္ ေဝးကြာေစႏိုင္မွာပါ။ လက္ေတြ႔မွာ ယံုၾကည္ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့အတိုင္း ျဖစ္မလာဖူးတဲ့ အထိနာခဲ့ဖူးတဲ့ အတိတ္ဟာ မခန္႔မွန္းႏုိင္ေလာက္တဲ့ အရိပ္ မည္းမည္းၾကီးေတြကို သယ္ယူလာေနတာေပါ့။ ဒါမ်ိဳးက သံသယအက်ိဳးကို ခံစားခြင့္ ပိုေပးထားတယ္/မေပးထားဘူး ဆုိတာထက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈေတြဟာ အတြင္းမွာေရာ၊ အျပင္မွာေရာ ဘယ္မွေရြ႕လို႔မရတဲ့ ဘူတာကိုပဲ ေရာက္ကို ေရာက္လိမ့္မယ္လုိ႔ မ်က္စိမွိတ္ အားတင္းတာမ်ိဳး ျဖစ္မွာပါ။ တုိင္းျပည္ကို သားသမီးမ်ားသို႔ အေမြေပးျခင္းထက္ အေႂကြးတြင္းထဲမွာ ဆြဲတင္ခိုင္းျခင္းက အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား လူစြမ္းလူစ ေတာက္ေျပာင္ေစရန္ အခြင့္လမ္းေကာင္းမ်ား ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းဟု မွတ္ယူ ရေပလိမ့္မည္။  ထို႔အတြက္ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားလုပ္သက့ဲသို႔ ပညာကိုလည္း ႀကိဳးစားရွာေဖြသင္ယူရန္ အၿမဲ ဆံုးမေလ့ရွိသည့္ ကုလသမဂၢ၏ အဆုံးအမမွာ စေလာင္းရြဲ႕နဲ႔ ဖံုးမွလည္း အလုပ္ျဖစ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ သနပ္ခါးပါးကြက္ၾကားႏွင့္ ခေမာက္ငိုက္ငိုက္ ေဆာင္းထားတဲ့ သာမန္ျပည္သူမ်ားကား ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကေတာ့ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူမ်ားသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို တကယ္ ကိုယ္စားျပဳပါတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ထားတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ မူ၀ါဒကို ခပ္ပါးပါး မ်က္ကြယ္ျပဳလုိက္တာလုိ႔ ေျပာလုိ႔၊ လုပ္လုိ႔ မရဘူးဆုိတာကို သင္ခန္းစာ တစ္ခုအေနနဲ႔ လက္ခံျပီး အားၿပိဳင္ၾကျခင္းပါ။ သာမန္အားျဖင့္ ဒီလုိျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ဒီမုိကေရစီကို စကားေျပာခြက္ရွိရာသုိ႔  အတင္းတြန္းပို႔ရင္းက “ေဘာင္းဘီ၀တ္ မိုးတိမ္” မ်ားက သေဘာက်သြားကာ  လက္ခုပ္မ်ား တေျဖာင္းေျဖာင္းတီးလ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ ေတာင္းဆုိမႈေတြကို သိသိနဲ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားတဲ့ အက်ိဳးကိုေတာ့ တစ္ေန႔ ခံစားရမွာပါဆုိတဲ့ အေတြး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဥကၠ႒ဆုိတာ အစည္းအေ၀းမလုပ္ေတာ့ပါဘူးဆိုတဲ့ အခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီက ပိုထြက္လာတဲ့ အခ်ိန္ေတြဟာ သည္အေၾကာင္းကို ၾကားသူတိုင္းလည္း စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ဘရိတ္ဖမ္းလိုက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ သီအုိရီအားျဖင့္ တကယ့္အခမ္းအနားအျဖစ္ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ လမ္းပြင့္သြားတဲ့သေဘာကို သက္ေရာက္ေနလုိ႔ပါ။ ၾကာလာရင္ ဒါဟာအစဥ္အလာ တစ္ခုလို ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ပို႐ႈပ္ေထြးတဲ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္း အတြက္ “အမႈမ်ား အယားေျပ” ရေသ့စိတ္ေျဖ နည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ မဟုတ္ပါလား။

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)


0 Responses to “အေရး မဟုတ္တဲ့ အရာ”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


categories

archives


%d bloggers like this: